Trắc nghiệm môn quản trị học (41 câu trắc nghiệm ôn tập)

Trắc nghiệm môn quản trị học (41 câu trắc nghiệm ôn tập)

Trắc nghiệm môn quản trị học (41 câu trắc nghiệm ôn tập) 1. Nhà quản trị và nhân viên thừa hành đều có trách nghiệm dưới đây TRỪ: a. Đóng góp vào việc nâng cao hiệu suất công việc b. Thực hiện mục tiêu liên quan đến tổ chức c. Giám sát người khác trong

Trắc nghiệm quản trị học (61 câu trắc nghiệm QTH)

Trắc nghiệm quản trị học (61 câu trắc nghiệm QTH)

Trắc nghiệm quản trị học (61 câu trắc nghiệm QTH) 1. Trong loại hình doanh nghiệp nào dưới đây, chủ sở hữu chịu trách nhiệm hữu hạn về tài tài sản: a. Công ty TNHH một thành viên b. Công ty hợp danh c. Doanh nghiệp tư nhân d. Công ty TNHH hai thành viên

Tài liệu quản trị học trường ĐH Kinh Tế HCM

Tài liệu quản trị học trường ĐH Kinh Tế HCM

Tài liệu quản trị học trường ĐH Kinh Tế HCM Chuyên đề Quản trị học và Quản trị nguồn nhân lực gồm 2 chuyên đề lớn là quản trị học và quản trị nguồn nhân lực. Chuyên đề 1 bao gồm các vấn đề về quản trị học như khái niệm cơ bản, nhà quản

Slide bài giảng quản trị học trường ĐH Kinh Tế HCM

Slide bài giảng quản trị học trường ĐH Kinh Tế HCM

Slide bài giảng quản trị học trường ĐH Kinh Tế HCM Slide bài giảng quản trị học trường ĐH Kinh Tế HCM Nội dung tài liệu gồm 8 chương Những vấn đề chung Sự phát triển của tư tưởng quản trị Môi trường tác động vào tổ chức Quyết định quản trị Chức năng quản

CHANH LEO NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097